Πρυτανικές εκλογές

Τον Μάιο του 2010, στο πνεύμα ανανέωσης που η οικονομική κρίση πυροδοτούσε, συμμετέχω στις πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε ένα ακομμάτιστο πολυσυλλεκτικό σχήμα, με εξαίρετους συναδέλφους, για ένα ποιοτικό και εξωστρεφές πανεπιστήμιο. Αφορμή υπήρξε η νέα ρύθμιση του νόμου Γιαννάκου που περιόριζε αλλά δεν ακύρωνε την επιρροή των «φοιτητοπατέρων» στην επιλογή των πρυτανικών αρχών. Παρά τη στήριξη πολλών συναδέλφων και φοιτητών, το «παλαιό καθεστώς» τρόμαξε αλλά επιβίωσε, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα.