«Θεσσαλονίκη, μια πόλη σε μετάβαση: 1912-2012»

«Θεσσαλονίκη, μια πόλη σε μετάβαση: 1912-2012»

Έναρξη του μεγάλου επετειακού συνεδρίου «Θεσσαλονίκη, μια πόλη σε μετάβαση: 1912-2012», με τη συμμετοχή δεκάδων επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Το συνέδριο χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκη και διοργανώθηκε από το, υπό τη διεύθυνσή μου, Δίκτυο Ναυαρίνο.