Επιστροφή στην Ελλάδα

Επιστροφή στην Ελλάδα

Επιστρέφω στην Ελλάδα προκειμένου να εκπληρώσω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Παρουσιάζομαι τον Ιούλιο στο Χαϊδάρι, στο κέντρο εκπαίδευσης των διαβιβαστών, και μετά στις Φέρες του Έβρου. Οι συνθήκες στο Χαϊδάρι ήταν χαώδεις εξαιτίας του μεγάλου σεισμού της Αθήνας που είχε προηγηθεί και είχε καταστρέψει μεγάλο τμήμα των εγκαταστάσεων. Η παραμονή μου στον Έβρο υπήρξε το έναυσμα μιας στενής και εγκάρδιας σχέσης με την ακριτική Ελλάδα που διαρκεί μέχρι σήμερα.