Επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Καραμανλή

Άμα τη επιστροφή μου στην Ελλάδα, αναλαμβάνω επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» στη Φιλοθέη. Μαζί με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, Πέτρο Μολυβιάτη, τον Αντιπρόεδρο, Αχιλλέα Καραμανλή και τον αείμνηστο διευθυντή του, καθηγητή Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, διοργανώσαμε ένα παγκόσμιο συνέδριο στο Ζάππειο για το έργο του Καραμανλή, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ηγέτη.