Λέκτορας (με σύμβαση) στη Σχολή John F. Kennedy School of Government του Harvard

Λέκτορας (με σύμβαση) στη Σχολή John F. Kennedy School of Government του Harvard

Την περίοδο 1998-2001 δίδαξα, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε ένα πολυεθνικό ακροατήριο φοιτητών από όλο τον κόσμο, το μάθημα War and Ethnic Conflict in Southeastern Europe [Πόλεμος και Εθνοτικές Συγκρούσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη], με κύριο αντικείμενο τη βίαιη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας τη δεκαετία του 1990.