Διορισμός στο πανεπιστήμιο

Διορισμός στο πανεπιστήμιο

Τον Μάιο του 2001 εκλέγομαι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Ανέλαβα αμέσως υπηρεσία, διδάσκοντας ατελείωτες ώρες, στο νεοσύστατο τότε Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Με μόλις πέντε μέλη ΔΕΠ έπρεπε να καλυφθεί ένα πλήρες προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Δίδαξα διεθνείς σχέσεις, συγκριτική πολιτική, ελληνική εξωτερική πολιτική, βαλκανική πολιτική και πληθώρα άλλων μαθημάτων. Από την αρχή ανέλαβα σειρά παράλληλων δράσεων, με κορυφαία τα δύο μεγάλα διεθνή συνέδρια που διοργάνωσα, το 2004, για τα 15 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και το 2008, για τα 100 χρόνια από την επανάσταση των Νεοτούρκων. Το πρώτο επιχείρησε να το διαλύσει η ΚΝΕ. Το δεύτερο κάποιοι ακροδεξιοί.