Α’ Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης για τις Παγκόσμιες Εξελίξεις

Α’ Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης για τις Παγκόσμιες Εξελίξεις: στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετηρίδας από την απελευθέρωση της πόλης, εγκαινιάζεται ένας νέος διεθνής θεσμός. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί 8 Συμπόσια με τη συμμετοχή πολιτικών και διανοητών από όλο τον κόσμο.