Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τον Οκτώβριο του 2007 εκλέγομαι και τον Απρίλιο του 2008 διορίζομαι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η απουσία μου για δυο χρόνια από την Ελλάδα επηρέασε αρνητικά τις εσωτερικές ισορροπίες στο τμήμα. Η διαρκής παρέμβαση εξω-θεσμικών παραγόντων στο ακαδημαϊκό, πέραν της διδασκαλίας, έργο, οριστικοποίησαν την απόφασή μου για την ίδρυση ενός ερευνητικού φορέα εκτός πανεπιστημίου, του Δικτύου Ναυαρίνου.