Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Εκλέγομαι και αναλαμβάνω καθήκοντα στο Πάντειο, στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Μετά από 11 χρόνια διδασκαλίας και δράσης αφήνω τη Θεσσαλονίκη. Στο Πάντειο διδάσκω θεωρία διεθνών σχέσεων και ελληνική εξωτερική πολιτική και γνωρίζω από κοντά καταξιωμένους συναδέλφους στο παλαιότερο διεθνολογικό τμήμα της πατρίδας μας.