Ο Δημήτρης Καιρίδης στο Κανάλι Ένα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (05.11.2020)

YouTube video