Ιστορική μέρα για την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία

Επιτέλους, 49 χρόνια μετά τη θεμελίωσή της, υπερψηφίζεται, με ισχυρή πλειοψηφία (208 ναι), όπως απαιτεί το Σύνταγμα, η ρύθμιση διευκόλυνσης της συμμετοχής στις εκλογές των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι, ούτως ή άλλως, έχουν δικαίωμα ψήφου.

Από σήμερα, αυτό το δυναμικό κομμάτι του Ελληνισμού, που ζει εκτός Ελλάδας, θα συμμετέχει ισότιμα στην κορυφαία εκδήλωση της Δημοκρατίας μας, που είναι οι εκλογές. Και το ελληνικό έθνος, ενωμένο και ολόκληρο, θα αποφασίζει για την τύχη του, χωρίς αποκλεισμούς.