Δημήτρης Καιρίδης, Bob Menendez, Ν. Μπακογιάννη, Ε. Ζεμενίδης και Χ. Γεωργιάδης στο Delphi Forum

YouTube video