Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Ξεκινά σε λίγες εβδομάδες, η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, την οποία αποφάσισαν το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων θα είναι κρίσιμος στην πανευρωπαϊκή αυτή διαβούλευση.

Στη σημερινή συνεδρίαση των προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΕΕΥ) των εθνικών κοινοβουλίων (COSAC), υπό την πορτογαλική προεδρία, τόνισα τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στη Διάσκεψη, αφού μόνο τα κοινοβούλια έχουν τη δυνατότητα να εμπλέξουν το σύνολο της κοινωνίας των κρατών-μελών (τοπική αυτοδιοίκηση, παραγωγικοί φορείς, κοινωνία των πολιτών κ.ο.κ.)

Aκολουθεί το Δελτίο Τύπου της Βουλής των Ελλήνων:

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διοργάνωση της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή  των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των κοινοβουλίων της Ε.Ε. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καιρίδης.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε τη σημασία της ισότιμης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων. Τα εθνικά κοινοβούλια, τόνισε ο Έλληνας βουλευτής, διαθέτουν τόσο τη θεσμική δυνατότητα όσο και τη δικτύωση, ώστε να κινητοποιήσουν τις κοινωνίες των πολιτών, η ενεργός εμπλοκή των οποίων είναι καθοριστική για την επιτυχία της Διάσκεψης. Σημείωσε δε ότι η χρονική συγκυρία της διεξαγωγής της Διάσκεψης αποκτά μια ιδιαίτερη διάσταση για τη χώρα μας, η οποία γιορτάζει φέτος 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και 40 χρόνια από την ένταξή της στην τότε ΕΟΚ.