Ο Δ. Καιρίδης στους Μαρία Γεωργίου & Βαγγέλη Παπαδημητρίου (Α Πρόγραμμα, Οι Απέναντι, 28.09.2020)

YouTube video