Ο Δημήτρης Καιρίδης στις “Σελίδες του Σαββάτου” του Νότη Ανανιάδη (Α’ Πρόγραμμα, 31.10.2020)

YouTube video