15ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας (5-7 Απριλίου)

Για μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη

YouTube video