Όσο η Τουρκία επιθυμεί να ηγεμονεύσει, θα έχει απέναντί της Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτο & ΗΠΑ (Μega Σαββατοκύριακο)

ΜΜΕ Τουρκία
YouTube video