Ω, τι κόσμος μπαμπά! Καλεσμένοι, η Θάλεια Δραγώνα και ο Γιάννης Κτιστάκις (01.03.2019)

YouTube video

Η Θάλεια Δραγώνα είναι Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Γιάννης Κτιστάκις είναι Επίκουρος Καθηγητής Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μιλήσαμε για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Για το πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ελληνομάθειας με σκοπό την ένταξη της μειονότητας καθώς και για την εφαρμογή του ισλαμικού νόμου, της Σαρίας, εκεί.