Χωρίς την αποτρεπτική πολιτική μας, θα είχαμε ήδη μια νέα κρίση