Χρειαζόμαστε τα κλειστά κέντρα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού (Bluesky, Παρεμβάσεις, 19.02.2020)

YouTube video

Η αντιμετώπιση των παράτυπων ροών προς την πατρίδα μας περνάει μέσα από την απαραίτητη δημιουργία κλειστών κέντρων, όπως εξηγώ στη συζήτηση που είχα με τον πρώην αρμόδιο υπουργό κ. Μουζάλα.

Απόσπασμα από την παρουσία μου στην εκπομπή “Παρεμβάσεις” του Γιάννη Παπαδόπουλου στο Bluesky στις 19.02.2020.