Το πρόβλημα του κ. Ζαχαριάδη με τον κ. Βορίδη και άλλα απωθημένα (Bluesky, Παρεμβάσεις)

YouTube video

Ολόκληρη η συζήτηση εδώ:

YouTube video