Το πρόβλημα “Τουρκία” για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη ενώπιον του Γερμανού πρέσβη (E. Δ. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 17.09.2020)

Σήμερα ήρθε στη Βουλή ο Γερμανός πρέσβης, Ernst Reichel, για να ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τις προτεραιότητες της γερμανικής προεδρίας. Προήδρευσα σε μια ήρεμη και γόνιμη συζήτηση. Ωστόσο, στο τέλος, πριν ο πρέσβης δευτερολογήσει, θεώρησα σκόπιμο να τονίσω τις ευρύτερες διαστάσεις του προβλήματος “Τουρκία” και της συγκρουσιακής συμπεριφοράς της όχι μόνο έναντι της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης συνολικά. Πιστεύω ότι έλαβε το μήνυμα από όλους τους συναδέλφους ότι η Τουρκία θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και την ευρωπαϊκή ενότητα και γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχουν επώδυνες συνέπειες σε βάρος της.

YouTube video