Το κρίσιμο ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η σημερινή πολιτική σταθερότητα, μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρης διεθνούς αβεβαιότητας, να έχει διάρκεια (TV100)

YouTube video