Το ευρύτερο “αφήγημα” της Ελλάδας για την Τουρκία που πείθει (Bluesky, Παρεμβάσεις, 16.09.2020)

Ο Βασίλης Σκουρής με ρώτησε αν η Ελλάδα έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός αντιτουρκικού μετώπου. Του απάντησα ότι αυτό το οποίο επιχειρούμε είναι να αναδείξουμε την αντι-δυτική και αντι-Νατοϊκή δράση της Τουρκίας και όχι μόνο τα αμιγώς ελληνο-τουρκικά θέματα. Στον κάθε “παίκτη” πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα που καταλαβαίνει και να αναδεικνύουμε – ανάλογα με την περίπτωση – τις πιο σχετικές “παραβιάσεις” της Τουρκίας, έτσι ώστε, εν τέλει, να τον φέρνουμε κοντά μας και να εξυπηρετούνται τα δικά μας συμφέροντα.

YouTube video

Ολόκληρη η συζήτηση εδώ:

YouTube video