Το βασικό προτέρημα του Μπάιντεν: πιστεύει στη διεθνή συνεργασία (Α Πρόγραμμα, Γεώπολις, 09.11.2020)

YouTube video