Τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ στις περιπτώσεις αφανούς διαρροής νερού

Προς: Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ στις περιπτώσεις αφανούς διαρροής
νερού

Πολλοί καταναλωτές της ΕΥΔΑΠ καταγγέλλουν ότι εξαιτίας αφανούς διαρροής
νερού και χωρίς ευθύνη δική τους, που εντοπίστηκε στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μετά το
υδρόμετρό τους, η εταιρεία τους χρέωσε με την ανώτατη τιμή ανά κυβικό μέτρο
κατανάλωσης και μετά τις όποιες εκπτώσεις, καλούνται να πληρώσουν υπερβολικά
ποσά, όταν αποδεδειγμένα η διαρροή δεν οφείλεται στους ίδιους τους
καταναλωτές.

Συν τοις άλλοις, χρεώθηκαν και με τέλη αποχέτευσης, με συντελεστή ΦΠΑ 24%, αντί
13%, για ποσότητα νερού που δεν αποχετεύτηκε, αλλά χάθηκε στη γη, με
αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, επειδή το κόστος
αποχέτευσης υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 75% επί του κόστους
κατανάλωσης του νερού.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Tι σκοπεύει να πράξει προκειμένου να καθιερωθεί ένας αντικειμενικός και
δίκαιος τρόπος υπολογισμού του ποσοστού μείωσης σε περίπτωση αυξημένης
κατανάλωσης, λόγω αφανούς διαρροής νερού στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, ώστε ο
καταναλωτής να μην επιβαρύνεται χωρίς ευθύνη του και για όσο διάστημα
αποδεδειγμένα δεν έχει γνώση της διαρροής ή να επιβαρύνεται τη βασική τιμή
του κ.μ. νερού, χωρίς την προσαύξηση για «υπερβολική» κατανάλωση, για την
οποία δεν ευθύνεται;

Ακολουθεί η απάντηση της ΕΥΔΑΠ: