Συνάντηση με τη Λουκία Κεφαλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών (05.11.2020)

Συναντήθηκα σήμερα με την αντιπεριφερειάρχη Bόρειου Tομέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη, για να συζητήσουμε τα προβλήματα της περιφέρειας μας.