Συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου κ. Δημήτρη Καιρίδη με την κα Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρο της Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Δημήτρης Καιρίδης-Dimitris Kairidis συναντήθηκε με την κα Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρο της Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ.

Η συζήτηση τους είχε ως θέμα τον ρόλο της #ΕΕΔΑ -ως ανεξάρτητης αρχής και θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πατρίδα μας – σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου.