Συζήτηση για την Απολιγνιτοποίηση και τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (Βουλή TV, Τι λέει ο νόμος)

Μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για την απολιγνιτοποίηση στο Κανάλι της Βουλής, απέναντι στην Πέτη Πέρκα του ΣΥΡΙΖΑ. Η διπλή, πράσινη και ψηφιακή, μετάβαση είναι μια εμβληματική πρόκληση για την Ελλάδα και ένα ταυτοτικό ζήτημα για την πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας στον 21ο αιώνα.

YouTube video