Στη Σύνοδο των MED5 o Δημήτρης Καιρίδης: «Ενώνουμε δυνάμεις για μια ισχυρή και αλληλέγγυα Ευρώπη, υπέρ της Ελλάδας και του ευρωπαϊκού νότου»

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρης Καιρίδης, συμμετείχε στις εργασίες της Υπουργικής Συνόδου της Ομάδας MED5 (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος και Μάλτα), η οποία πραγματοποιήθηκε, στις 19 και 20 Απριλίου, στα Κανάρια Νησιά, υπό την προεδρία του Ισπανού Υπουργού Εσωτερικών, κ. FernandoGrande-Marlaska, σε συνέχεια της προηγούμενης συνόδου, τον περασμένο Οκτώβριο, στη Θεσσαλονίκη.

Σε δήλωσή του αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου, ο κ. Καιρίδη τόνισε ότι «ότι παρά το γεγονός ότι οι MED5 αποτελούνται από πέντε μόνο κράτη-μέλη της ΕΕ, ο ρόλος και η συμβολή τους στην επίτευξη της συμφωνίας για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ε.Ε. ήταν πολύ μεγάλος, και το ίδιο συμβαίνει και τώρακατά τη διαδικασία εφαρμογής του. Η μεταναστευτική πρόκληση επηρεάζει καθοριστικά την πολιτική στην Ευρώπη σήμερα καιοι χώρες του ευρωπαϊκού νότου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την  αποτελεσματική διαχείρισή της. Γι’ αυτό οι πέντε χώρες του ευρωπαϊκού νότου απαιτούν και δικαιούνται της ευρύτερης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και στήριξης».

Βασικό αντικείμενο της Συνόδου ήταν η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, η χρηματοδότηση της εφαρμογής του και η εξωτερική διάστασητης μετανάστευσης. Σήμερα,ηΕλλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση μιας κοινής, και, γι’ αυτό, πιο αποτελεσματικής, ευρωπαϊκής πολιτικής, που βασίζεται στην αυστηρή προστασία των συνόρων, τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και την προώθηση νόμιμων εναλλακτικών λελογισμένης μετανάστευσης, με όρους και κανόνες.

Οι Υπουργοί των MED5 συμφώνησαν στη σημασία της κατά προτεραιότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των πέντε χωρών τους, δεδομένου ότι πρόκειται για τα κράτη που δέχονται τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση. Επιπρόσθετα, υπογραμμίσθηκε η σημασία της ισορροπίας μεταξύ της αλληλεγγύης και της ευθύνης και κατά την εφαρμογή του νέου Συμφώνου. Οι εργασίες της Συνόδου ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης (εδώ).

Στη Σύνοδο συμμετείχαν επίσης ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών, κ. Matteo Piantedosi, ο Υπουργός Εσωτερικών της Μάλτας, κ. Byron Camilleri, και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασύλου της Κύπρου, κ. Ανδρέας Γεωργιάδης.