Στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ε.Ε. (Α’ Πρόγραμμα, 25.11.2020)

YouTube video

Στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου “Στο Πρώτο Αλλιώς” στο Α’ Πρόγραμμα.