Στα Τέμπη δεν συγκρούστηκαν μόνο τρένα, αλλά δύο “Ελλάδες” (One Channel, Evening Report)

YouTube video