Σημαντική η ενίσχυση των φιλο-ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Γερμανία και η αποδυνάμωση των άκρων (Alpha TV, κεντρικό δελτίο)

YouTube video