Π. Τσίμας & καθηγητής Καιρίδης για τις Γαλλικές Εκλογές στην Α. Μπουσδούκου

https://www.youtube.com/watch?v=O4fNPwEqOfQ