Πρώτη επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του ICMPD στην Ελλάδα – Ευρεία Διυπουργική συνάντηση

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ευρεία διυπουργική συνάντηση με αντιπροσωπεία του Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD), παρουσία και του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου, κ. Michael Spindelegger.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο ICMPD αποτελεί Διεθνή Οργανισμό, με δυναμική παρουσία στη συζήτηση για τη μετανάστευση και το άσυλο εντός και εκτός Ευρώπης και με αυξανόμενη περιφερειακή επιρροή. Μεταξύ των δράσεων του συμπεριλαμβάνονται προγράμματα για την ενίσχυση οδών νόμιμης και οργανωμένης οικονομικής μετανάστευσης, την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, την προώθηση επιστροφών, την αποτελεσματική διαχείριση συνόρων κ.ά.

Κύριος σκοπός αυτής της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Οργανισμού στην Ελλάδα, μετά την προσχώρηση της χώρας μας τον Οκτώβριο 2021, ήταν η παρουσίαση του έργου του ICMPD για τη μετανάστευση, και η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας των δύο πλευρών μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες.
Επίσης, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την Προεδρία της Διευθύνουσας Ομάδας του Οργανισμού, την οποία αναλαμβάνει η Ελλάδα το 2024. Ειδικότερα η Διευθύνουσα Ομάδα, εποπτεύει το έργο του ICMPD και λαμβάνει αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, αναφορικά με την κατεύθυνση και τον προγραμματισμό εργασιών του Οργανισμού.
Σε κατ΄ιδίαν συνάντηση μου με τον κ. Spindelegger αναφέρθηκα ιδιαίτερα στις αυξημένες παράνομες μεταναστευτικές ροές που δέχεται η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, ενώ συζητήθηκε και το θέμα της επικείμενης προεδρίας του ICMPD που αναλαμβάνει η Ελλάδα.