Πρωτολογία Δ. Καιρίδη στην επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Μετάκληση εποχιακών εργατών γης». 06.11.2023

YouTube video

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση και την ευκαιρία που μου δίνετε να δώσω κάποιες απαντήσεις και εδώ στην Ολομέλεια σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήσαμε και κατ’ ιδίαν και με εσάς και με άλλους συναδέλφους από όλες τις πτέρυγες, κυρίως από τους αγροτικούς νομούς της περιφέρειας.

Είναι, πράγματι, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πολύ ως Κυβέρνηση και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, προφανώς αυτό της Αγροτικής Ανάπτυξης, της Εργασίας, του ΥΠΕΞ και όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, διότι έχει δημιουργηθεί πραγματικά ένα σημαντικό πρόβλημα που αντανακλά στην αγροτική μας παραγωγή, στο ΑΕΠ μας και στην οικονομική ευημερία του τόπου μας.

Σε αντίθεση με ό,τι λέγεται και γράφεταιπολύ συχνά, κυρία Πρόεδρε, στις εφημερίδες, σε siteκαι ούτω καθεξής, ο αριθμός των μεταναστών στη χώρα μας βαίνει μειούμενος. Έχουν φύγει πολλοί από τους νόμιμους μετανάστες –κυρίως αλβανικής καταγωγής- και γι’ αυτό παράλληλα με τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη έχει προκύψει αυτή η μεγάλη στενότητα στην αγορά εργασίας που χτυπάει κυρίως στον πρωτογενή τομέα, αλλά όχι μόνο. Έχουμε ζητήματα και στον τουρισμό, στις κατασκευές και αλλού. Η χώρα μας επείγει να αποκτήσει έναν σύγχρονο μηχανισμό νόμιμης μετανάστευσης.

Εμείς ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις –που προφανώς δεν είναι επαρκείς και θα πρέπει να επιμείνουμε ακόμα περισσότερο- και σε νομοθετικό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων ηλεκτρονικά ώστε να διευκολύνεται ο εργοδότης και δίνοντας τον αριθμό των μετακλήσεων σε επίπεδο περιφέρειας και όχι περιφερειακής ενότητας, ώστε όταν εξαντλείται από τη μια ενότητα να μην μπλοκάρει το σύστημα.

Όμως, είναι προφανές ότι και διοικητικά, πέρα από τα νομοθετικά –διότι ό,τι και να νομοθετήσουμε, αν το διοικητικό κομμάτι δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να τα εφαρμόσει, έχουμε πρόβλημα- υπάρχει ένα ζήτημα κατακερματισμού του συστήματος μεταξύ των περιφερειών όπου υποβάλλονται τα αρχικά αιτήματα, αποκεντρωμένων που ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και τίθενται υπό την υψηλή εποπτεία του, προξενείων του Υπουργείου Εξωτερικών για τις θεωρήσεις και στη συνέχεια βέβαια ΕΦΚΑ και όλες οι υπόλοιπες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και ούτω καθεξής.
Είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεικνύεται στην πράξη σήμερα δυσλειτουργικό, υποστελεχωμένο, κατακερματισμένο και συχνά ασυντόνιστο.

Χρειάζεται μια γενναία παρέμβαση και σε διοικητικό επίπεδο, ώστε να αποκτήσει η χώρα έναν σύγχρονο μηχανισμό λελογισμένης νόμιμης μετανάστευσης με όρους και κανόνες, γρήγορης και αποτελεσματικής, όχι να βγαίνουν άδειες αφού περάσει η καλλιεργητική περίοδος και αφού δεν τους χρειάζεται πια ο αγρότης.

Είναι ένα καινοφανές πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, είναι ένα υπό μία έννοια «ευτυχές» πρόβλημα, δείχνει, δηλαδή, την ευρωστία της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, η οποία αποζητά εργατικό δυναμικό.Θυμάστε κάποτε πριν κάποια χρόνια ότι διώχναμε το εργατικό δυναμικό στο εξωτερικό.

Πρέπεικαι η πολιτεία και σε επίπεδο νομοθεσίας και σε επίπεδο διοικητικό να παρέμβει για να επιταχύνει και να διευκολύνει ακόμη περισσότερο το θέμα αυτό. Είμαστε σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία και πολύ σύντομα,κύριε συνάδελφε, θα το δούμε με ένα ολοκληρωμένο πακέτο και σε επίπεδο νομοθετικό και σε επίπεδο οργανωτικό – διοικητικό.