Πρωτολογία Δημήτρη Καιρίδη – Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση των Σπαρτιατών

YouTube video

Κατ’ αρχάς χαίρομαι που παραλείψατε στην προφορική ανάγνωση ένα κομμάτι από τη γραπτή σας επίκαιρη ερώτηση περί εθνοφυλετισμού και διάφορα άλλα, τα οποία νομίζω δεν χρειάζεται να ακούγονται εδώ, στο ναό της δημοκρατίας, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.

Και έρχομαι στο πρακτέο, στην ερώτησή σας για να σας πω τούτο: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε συνάδελφε, είναι η παράταξη της ασφάλειας. Είναι η παράταξη που δεν το ρισκάρει. Δεν το ρισκάραμε στο πεδίο της εθνικής άμυνας, όπου έχουμε προχωρήσει στο μεγαλύτερο πρόγραμμα εξοπλιστικής ενίσχυσης των ενόπλων μας δυνάμεων και δεν το ρισκάρουμε ούτε στην αντιμετώπιση και διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης. Το 2019 να συμφωνήσουμε πως παραλάβαμε μια οικτρή κατάσταση στο κομμάτι του μεταναστευτικού. Αναρχία τύπου Μόριας, όπου κυριαρχούσε η ανασφάλεια, η ανομία και σχεδόν όλες οι λειτουργίες παραδομένες στις ΜΚΟ.

Εμείς κλείσαμε τη Μόρια και βάλαμε τάξη. Δημιουργήσαμε ένα σύστημα με κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας, ταυτοποίησης, καταγραφής, κλειστές ελεγχόμενες δομές σε όλη τη χώρα, ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως κατεξοχήν στην Ιταλία και τα βλέπετε αυτά, στη Λαμπεντούζα και αλλού, με τους μετανάστες στον δρόμο και σε κοινόχρηστους χώρους. Σεβαστήκαμε όλους τους κανόνες που πηγάζουν από τις διεθνείς μας υποχρεώσεις, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας και της ασφάλειας όλων των πολιτών.

Τώρα για να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματος σας, η Κυβέρνηση δεν εφευρίσκει τον τροχό. Διατάξεις για την έκδοση αδειών παραμονής με δικαίωμα εργασίας σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν στην Ελλάδα και έχουν αναπτύξει δεσμούς με τη χώρα μας υπάρχουν ήδη εδώ και πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα ο ν.4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, ο οποίος επαναλαμβάνεται και στον νέο κώδικα που θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2024 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στο άρθρο 19 ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις επαναφοράς στη νομιμότητα πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είτε βρίσκονται στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλέον των επτά ετών, είτε έχουν διαμορφώσει ουσιαστική συγγενική σχέση με Έλληνα πολίτη. Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου ο γραμματέας της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας τριών ετών σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα. Η άδεια χορηγείται άπαξ και μπορεί να ανανεώνεται για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος κώδικα. Αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης χώρας, εφόσον αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα μας για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη. Η διάταξη διαμορφώνει ένα σαφές, αυστηρό και δίκαιο πλαίσιο άπαξ νομικής τακτοποίησης του καθεστώτος των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με την Ελλάδα είτε λόγω πολυετούς διαμονής είτε λόγω άμεσης συγγένειας με Έλληνα πολίτη και ούτω καθεξής.

Η χώρα πράγματι λόγω της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης έχει πρόβλημα στο εργατικό δυναμικό και υπάρχουν τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός, οι κατασκευές όπου υπάρχει μεγάλη πίεση. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε την πτώση της ανεργίας και το δεύτερο, να αυξήσουμε την απασχολησιμότητα του ενήλικου πληθυσμού που είναι η μικρότερη στην Ευρώπη. Μόλις το 60% του προς εργασία πληθυσμού είναι στην αγορά εργασίας, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πάνω από 70%. Το τρίτο είναι να επιστρέψουμε τους Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης.