Πρέπει να καταλάβουν οι εταίροι μας στην Ευρώπη ότι δεν μπορούν να συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Τουρκία (Νέα Εγνατία, 13.10.2020)