Παρέμβαση Δημήτρη Καιρίδη για την τροπολογία στο ν/σ του ΥΕΚΑ

YouTube video

Παρέμβαση Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη στη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».