Ο τραμπισμός δεν έχει ημερομηνία λήξεως (pagenews.gr, Δημήτρης Τάκης)

YouTube video