Ο τελευταίος που μπορεί να μιλά για μειονότητες είναι η Τουρκία (Νέα Εγνατία)