Ο ΣΥΡΙΖΑ ψευδολογεί, επιμένει να επιχειρηματολογεί χωρίς στοιχεία (Bluesky, Παρεμβάσεις)

YouTube video

Ολόκληρη η συζήτηση:

YouTube video