Ο Ερντογάν υποκρίνεται στους Ευρωπαίους τον διαλλακτικό… (Action 24, Evening Report)

YouTube video