Ο εκβιασμός της Πολωνίας και της Ουγγαρίας (Alpha 989, Τάκης Χατζής & Δήμος Βερύκιος, 19.11.2020)

YouTube video