Ο Δ. Καιρίδης στους Μαρία Γεωργίου και Βαγγέλη Παπαδημητρίου (Α’ Πρόγραμμα, Οι Απέναντι, 17.06.2020)

YouTube video