Ο Δ. Καιρίδης στις “Καθαρές Κουβέντες” του Alpha 989 (M. Nικόλτσιου & Φ. Φιλιππακόπουλος)

YouTube video