Ο Δ. Καιρίδης στην εκπομπή των Μ. Σπυριδάκη, Μ. Γιαμπουλάκη & Μ. Τρυγώνη (Θέμα 103.1 Κρήτης)

YouTube video