Ο Δ. Καιρίδης στην εκπομπή του Γιώργου Πίκουλα “Στο Πρώτο … αλλιώς” (Α’ Πρόγραμμα, 23.12.2020)

YouTube video