Ο Δ. Καιρίδης με τους Χάρη Παυλίδη & Σοφία Φύκα (Κανάλι Ένα Πειραιά, 90.1)

YouTube video