Ο Δ. Καιρίδης με τους Φίλιππο Φιλιππακόπουλο & Μαρία Νικόλτσιου (Alpha 989, Καθαρές Κουβέντες)

YouTube video